•  
 • CE Certifikácia

CE Certifikácia

CE Certifikácia

 • CE certifikácia pre výrobky domácich aj zahraničných výrobcov, ktorí sa chcú etablovať na európskom trhu.
 • Pracujeme s tímom odborníkov, ktorí presne identifikujú smernicu, ktorou sa riadi certifikačny proces pre daný vyrobok.

Zastrešíme kompletný proces CE certifikácie prostredníctvom následovných krokov:

 • Na zákalde samotného produktu a kategórie pod ktorú daný produkt spadá, spracujeme objednávku a určíme rozsah testov a postupov posudzovania zhody za účelom splnenia predpísanych požiadaviek príslušných smerníc.
 • Pripravíme cenovú ponuku.
 • Odsuhlasíme si časové aj finančné podmienky.
 • Preveríme prípadné harmonizačné európske normy vzťahujúce sa na Váš produkt.
 • Po doručeni daného výrobku, zabezpečíme certifikačný proces tak, aby boli dodržané všetky normy a predpisy a zároveň, aby celý proces prebehol čo najrýchlejšie a bez zbytočného navyšovania ceny.
 • Zašleme,  Vám predbežné výsledky so zrozumiteľným vysvetlením  a prípadnými návrhmi na nápravu v prípade, žeby výrobok nespĺňal podmienky CE certifikácie.
 • Prípravíme vyhlásenia o zhode a požadované doklady.
 • Zašleme Vám právoplatný certifikát.

 

Neváhajte a kontaktujte nás.