Profil firmy

Profil firmy

Zakladáme si na kvalite, férovosti a spoľahlivosti. Zároveň máme bohaté skúsenosti z renomovaných zahraničných spoločností, ktoré sa odzrkadľujú  aj v našej podnikateľskej kultúre a činnosti. Sme pripravení o našich kvalitných službách presvedčiť aj vás, obchodných partnerov.

Zaoberáme sa:

  • importom tovaru každodennej potreby, podľa požiadaviek našich obchodných partnerov,
  • importom tovaru a technológií súvisiacich so strojárenským priemyslom,
  • zabezpečením CE certifikácie pre výrobky domácich aj zahraničných výrobcov.

Spolupracujeme:

  • s auditovanými a vo svete etablovanými výrobcami a dodávateľmi tovaru,
  • s prepravcami, ktorí majú dlhoročnú skúsenosť v medzinárodnej preprave,
  • s akreditovanými skúšobnými ústavmi na Slovensku, aj v Čechách, ktoré majú špičkové vybavenie na testovanie jednotlivých produktov za účelom získania CE certifikátu.